Regnskapsføring og rådgivning

Regnskapsføring, lønn og mva-oppgave

Regnskapsføringstjenester

Som autorisert regnskapsbyrå kan vi hjelpe deg med alt innen regnskap og lønn. Vi tilpasser våre regnskapstjenester til ditt behov, og fungerer som din egen online økonomi- og regnskapsavdeling.

Vi legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet, og involverer oss bare i aktiviteter som er i henhold til lover og forskrifter, inngåtte avtaler og god forretningsskikk. Vi har en stykkprismodell som gjør at prisen varierer med antall bilag. Skulle det være få bilag en måned, tar vi dermed mindre betalt. Vi hjelper til med:

  • Behandling og bokføring av bilag, både elektroniske- og papirbilag til gjeldende frister
  • Remittering og betaling av regninger til forfall
  • Rask fakturering til riktig sted og tid
  • Innbetalinger, betalingsoppfølging, purring og inkasso
  • Lønnskjøring – vi sørger for riktig lønn til rett tid
  • Reiseregninger og utlegg for ansatte
  • Sørger for at alle rapporter til myndighetene blir fulgt opp i henhold til gjeldende lover og regler
  • Avstemming av bank- og balanseposter
  • MVA-oppgave blir registrert og levert innenfor gjeldende frister
  • Rapportering hver måned

Vi leverer også andre tjenester innen regnskap og økonomi:

Vil du vite mer om våre tjenester innen regnskapsføring, lønn og mva?

Snakk med oss om ditt behov og vi gir deg et uforpliktende tilbud:

+47 2156 6333
jorn@merverdi.as

Se også: Kontakt | Om MerVerdi