Lønn og lønnskjøring

Lønn og lønnskjøring

Regnskapsføringstjenester

Lønn til riktig tid er noe av det viktigste i en bedrift. Mange bedrifter velger å sette bort denne funksjonen, da det fort kan være en komplisert prosess. Lover, regler og forskrifter rundt lønn og personal endres stadig, og vi ser på det som vår jobb å holde oss oppdatert til enhver tid.

Spesialtilpassede ordninger, provisjon- og bonusordninger og andre varierende lønnsordninger kan være en utfordring, og derfor en del av forretningsførselen som kan lønne seg å sette bort til eksperter.

Lover og regler

Vi er opptatt av å hele tiden utvikle vår kompetanse, og holde oss oppdatert på gjeldende lover og regler. Vi utarbeider også selvangivelser og terminoppgaver, samt lønnsoppgaver og årsoppgaver. Lønnsoppgave vil vise hva du som arbeidsgiver har utbetalt de enkelte ansatte i løpet av året, og brukes som grunnlag for å kontrollere selvangivelsen. Både arbeidstaker og skattemyndighetene skal motta oversikten over dette.

Setter du bort flere deler av økonomifunksjonen til oss får vi et helhetlig bilde av din bedriftsøkonomi, og kan hjelpe deg enda bedre. Du får tid til å drive mer med det du er god på, og som genererer inntekt til din bedrift.

Ta gjerne kontakt med oss, slik at vi kan tilføre deg og din bedrift MerVerdi.

Se også: Kontakt | Om MerVerdi