Leie av økonomisjef

Leie av økonomisjef

Regnskapsføringstjenester

Har din bedrift behov for en økonomisjef som kan stille opp når du trenger det som mest? Med en økonomisjef fra oss kan du være trygg på at bedriftens økonomi blir overvåket og fulgt opp til enhver tid.

 • Trenger din bedrift en økonomisjef i en overgangsperiode?
 • Har du behov for en økonomisjef men ikke på fulltid?
 • Har økonomisjefen sluttet eller blitt sykemeldt, slik at regnskapsavdelingen står uten økonomisjef?
 • Trenger du en sparringpartner i økonomiske spørsmål?

Vi tilbyr en økonomisjef for å dekke ditt behov, uansett situasjon. Som din økonomisjef kan vi ta ansvar for, eller bistå daglig leder med blant annet:

 • Føring av årsregnskap med noter og delårsregnskap
 • Utarbeidelse av budsjetter og kalkyler
 • Holde styring med likviditeten
 • Kontroll over forbruk og lønnsomhet
 • Planlegging av finansiering og investeringer
 • Skatte- og avgiftsplanlegging
 • Administrere forsikringer
 • Kontakt med bank og revisor
 • Utarbeide økonomiske rapporter, prognoser og analyser
 • Rapportering til styre og ledelse i bedriften

Vi har faglig autoritet og kan sørge for at din bedrifts økonomi blir godt fulgt opp. Du som daglig leder vil få en god sparringpartner i vår økonomisjef. Gode økonomiske rapporter er verdifulle styringsverktøy for deg som leder, og du vil kunne drive din virksomhet med vissheten om at økonomien er under kontroll.

Vi leverer også andre tjenester innen regnskap og økonomi:

Vil du vite mer om leie av økonomisjef?

Snakk med oss om ditt behov og vi gir deg et uforpliktende tilbud:

+47 2156 6333
jorn@merverdi.as

Se også: Kontakt | Om MerVerdi