Etablering av aksjeselskap

Etablering av aksjeselskap

Regnskapsføringstjenester

Går du med drømmen om å starte eget firma, og trenger hjelp til å komme i gang? Det å starte eget firma innebærer lovpålagt registrering, som varierer i forhold til type virksomhet du ønsker å starte. Vi har oversikt over fordeler og ulemper med de ulike selskapsformene, og kan gi deg råd om hva som vil passe best for din oppstart av virksomhet.

Hvilken selskapsform du bør velge avhenger av flere faktorer. Sammen gjør vi en grundig vurdering i forkant.

Ved oppstart av firma kan vi i tillegg bidra med hele den praktiske siden ved å registrere ditt nye firma i foretaksregisteret, MVA manntallet eller andre lovpålagte registre. Vi gjør oppstart av firma enkelt for deg, slik at du kan fokusere på kjernevirksomheten til virksomheten.

Ved oppstart av firma er det i tillegg mange regler og krav å sette seg inn i, som varierer for ulike bransjer. Vi kan hjelpe deg med å finne fram til regelverk som gjelder innen din bransje, slik at du trygt kan starte firma og drive din virksomhet innenfor gitte lover og regler. Der er primært tre selskapsformer som er vanlige i Norge:

Hvordan starte enkeltpersonforetak?

Enkeltpersonforetak er en organisasjonsform hvor en person står ansvarlig for virksomheten. Det betyr at han eller hun har fullt økonomisk ansvar for virksomhetens gjeld. Eieren bestemmer alt i foretaket, men må likevel forholde seg til gjeldende lovgivning innenfor bl.a. regnskap, skatt og lønn. Vi hjelper deg i gang!

Hvordan etablere AS – aksjeselskap?

Et aksjeselskap er et selskap der ingen eierne har personlig ansvar for selskapets forpliktelser. Hvis du velger å starte AS har du ikke økonomisk ansvar utover den aksjekapitalen du har skutt inn, forutsatt at du følger gjeldende lover og regler. Aksjekapitalen ved oppstart skal være minimum 30.000 kroner tilsammen. MerVerdi har god erfaring med å etablere aksjeselskap for kunder, og bidrar gjerne.

Hvordan starte ANS – ansvarlig selskap?

Et ansvarlig selskap er en sammenslutning hvor to eller flere eiere samlet eller hver for seg har et ubegrenset personlig ansvar for virksomhetens gjeld. Det er pliktig å opprette en skriftlig og datert selskapsavtale som alle skal undertegne.

Vi leverer også andre tjenester innen regnskap og økonomi:

Vil du vite mer om etablering av selskap?

Snakk med oss om ditt behov og vi gir deg et uforpliktende tilbud:

+47 2156 6333
jorn@merverdi.as

Se også: Kontakt | Om MerVerdi