Årsregnskap

Årsregnskap og ligningspapirer

Regnskapsføringstjenester

Et årsregnskap er et viktig redskap for å ta gode strategiske beslutninger for ditt firma. Vi tar på oss alle oppgaver i forbindelse med årsregnskapet og ligningspapirer og sørger for innrapportering til ulike offentlige myndigheter.

Du som kunde får et ryddig årsregnskap som viser hvordan bedriftens midler har blitt brukt i løpet av året. I tillegg vil vi redegjøre for bedriftens økonomiske status. Vi er opptatt av å gjøre årsoppgjøret så enkelt og effektivt som mulig for ditt firma, slik at du kan fokusere på din kjernevirksomhet.

Skatte- og regnskapsregler forandres stadig. Det skaper utfordringer for deg som har ansvar for en liten eller mellomstor bedrift. Vi holder oss til enhver tid oppdatert på alt av gjeldende lover og regler for årsoppgjør og skatteoppgjør. Du kan dermed frigjøre viktige ressurser ved å sette årsoppgjøret ut til oss. På årsregnskap bidrar vi med:

  • Dokumentasjon og avstemminger av årsoppgjør: Resultatregnskap, balanse og kontantstrøm
  • Ligningsdokumenter og selvangivelse
  • Årsberetning iht. regnskapsloven
  • Styre- og generalforsamlingsprotokoll
  • Skatterådgivning om skatt og fradrag på skatten, samt anbefalt fordeling av utbytte
  • Kontroll av skatteavregning

Vi leverer også andre tjenester innen regnskap og økonomi:

Vil du vite mer om våre tjenester innen årsoppgjør?

Snakk med oss om ditt behov og vi gir deg et uforpliktende tilbud:

+47 2156 6333
jorn@merverdi.as

Se også: Kontakt | Om MerVerdi